İdari Dava Hukuku Nedir?

İdari dava hukuku, devletin yaptığı işlemlere karşı vatandaşların yargı yoluna başvurmasını sağlayan hukuk dalıdır. İdari dava hukuku, vatandaşların haklarını korumak amacıyla devletin idari işlemlerine karşı açabilecekleri davaları ve yargı sürecini düzenler. İdari dava hukuku, tüm kamu kurumlarını kapsar ve idari işlemle ilgili tüm konularda vatandaşların yargıya başvurmasını sağlar.


İdari Dava Hukuku

Konya’da idari dava hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukata ihtiyaç duyduğunuzda, Atiye Sürücü Avukatlık Bürosu olarak size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Atiye Sürücü, Konya’da idari dava hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat olarak, vatandaşların haklarını korumak için mücadele eder.

Konya’da idari dava hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukata ihtiyaç duyduğunuzda, Atiye Sürücü Avukatlık Bürosu olarak size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Atiye Sürücü, Konya’da idari dava hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat olarak, vatandaşların haklarını korumak için mücadele eder.

İdari Dava Nedir?

İdari dava, vatandaşların idari işlemler karşısında hukuki haklarını korumak amacıyla açtığı davaları ifade eder. İdari dava, devletin kamu hizmetlerini yerine getirirken gerçekleştirdiği işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde kullanılır. İdari dava, idari işlemi yapan kamu kurumunun işlemine karşı açılan bir davadır ve hukuki bir niteliği vardır.

İdari Dava Türleri Nelerdir?

İdari dava hukuku, pek çok farklı idari işlem türünü kapsar. Bu işlemler arasında vergi işlemleri, ihale işlemleri, kamu ihaleleri, tapu işlemleri, tescil işlemleri, ruhsat işlemleri, izin işlemleri, ceza işlemleri gibi pek çok farklı işlem yer alır. İdari dava türleri ise şöyle sıralanabilir:

  • İptal davası
  • Tam yargı davası
  • İdari sözleşme davası
  • Tazminat davası
  • Hukuka aykırılık tespiti ve yürütmeyi durdurma davası

İdari Dava Hukuku Nedir?

İdari dava hukuku, devletin idari işlemlerine karşı açılan davaları kapsayan bir hukuk dalıdır. İdari işlem, kamu kurumlarının vatandaşlarla olan ilişkilerinde yaptıkları işlemleri ifade eder. Bu işlemler vergi, izin, ruhsat, ceza, tazminat ve benzeri konuları kapsar.

İdari dava hukuku, idari işlemlerin uygulanması veya uygulanmaması durumunda açılan davaları kapsar. Bu davalarda hukuk devleti ilkesi ve adaletli bir yargılama süreci sağlanması amaçlanır. İdari dava hukuku davaları, mahkemelerde görülmektedir.

Hizmetlerimiz

Müvekkillerimize idari dava hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. Müvekkillerimiz için, idari işlemlere karşı dava açma, idari sözleşme hazırlama, idari işlemlerin iptali, tazminat davaları, vergi davaları ve diğer idari dava türleri konusunda hizmetler sunmaktayız.