Hakkımızda

Atiye Sürücü Kimdir?

Av. Atiye Sürücü kimdir, Atiye Sürücü hakkında bilgilerin bulunduğu sayfaya hoş geldiniz.

Avukat Atiye Sürücü 1995 yılında Konya’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Konya’da
tamamladıktan sonra sonra Selçuk Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2017
yılında mezun olmuştur. 2017-2018 yıllarında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosu
ile Konya’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Avukat Atiye Sürücü, kurduğu hukuk bürosuyla Aile Hukuk başta olmak üzere birçok hukuk
alanında, Konya ili merkezli olmak üzere ülke genelinde hizmet sunmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ”Aile Hukukunda Mal Rejimleri HMK
uygulamaları- İstinaf Eğitim Semineri” konulu meslek içi eğitim seminerlerine ve katılarak bu sertifikayı
almaya hak kazanmıştır.

Yine Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ”Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” konulu
meslek içi eğitim seminerlerine ve katılarak bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.
Halen Konya Barosunun Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Avukat Hakları Komisyonu üyesi
olarak görev almaktadır.
Başlıca çalışma prensiplerimiz yargılamanın her aşamasında şeffaflık, hesap verilirlik,
müvekkillerle düzenli bilgi paylaşımı, hukuki sorunların etkin ve adil bir şekilde çözüme ulaşmasıdır.
Müvekkillerimizle olan vekaletname akdimiz, kişisel verilen korunması kanunu, özel hayatın gizliliği ve
sır saklama yükümlülüğüne uygun bir şekilde yürütülmektedir.

Daha Fazlası İçin

Avukat Atiye Sürücü Konya ilimizde özellikle boşanma davaları olmak üzere hukukun her bölümünde hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz.