kira-tespiti-davasi.

KİRA TESPİT DAVASI

KİRA TESPİT DAVASI

KIRAYI NASIL ARTIRABILIRIM
Öncelikle belirtmek gerekirse; kira uyusmazlıklarına iliskin açılacak tüm davalarda, dava
açmadan önce arabulucuya basvuru yapma zorunlulugu getirilmistir. Yani kira tespiti veya kira
uyarlama davası açmadan önce dava sartı olan zorunlu arabuluculuk basvurusunun yapılması ve
anlasamama tutanagının dava dilekçesi ile birlikte ilgili mahkemeye sunulması gerekmektedir.
Aksi halde dava sartı yoklugundan davanız reddedilecektir.
Gerek arabuluculuk asaması gerek dava sürecinin hukuki bilgi ve tecrübe gerektirmesi sebebi ile
bir avukatla takip edilmesi tavsiye olunur.
1)KIRA TESPITI DAVASI (KIRA BEDELININ BELIRLENMESI DAVASI)
Belirli süreli kira sözlesmelerinde kiracı kira sözlesmesini sona erdirmedikçe kira sözlesmesi
birer yıllık dönemlerle uzamaktadır. Artısa iliskin hüküm var ise Tüketici fiyat endeksindeki
oniki aylık ortalamalara göre degisim oranını geçmemek kosulu ile sınırlandırılmıstır.
Ancak bes yıl ve daha uzun süreli kira sözlesmeleri ile bes yıldan sonra yenilenen kira
sözlesmelerinde; Artısa iliskin bir anlasma yapılıp yapılmadıgına bakılmaksızın kira bedeli
hakim tarafından ”tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre degisim oranı,
kiralananın durumu (tasınmazın niteligi, mevkii, cephesi, yapılıs tarihi, belediye hizmetlerinden
yararlanma ölçüsü), emsal kira bedelleri (aynı çevrede yapılan kira sözlesmeleri), ve hakkaniyet
çerçevesinde belirlenir. Eski kiracıya Yargıtay Içtihatleri dogrultusunda %10-%20 arası
hakkaniyet indirimi yapılmaktadır.
Yani rayice göre kira bedelinin belirlenmesi davası kira sözlesmesinin kurulusundan itibaren bes
yıllık sürenin geçmesiyle açılabilir.
TBK m. 345- ”Kira bedelinin belirlenmesine iliskin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava,
yeni dönemin baslangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldıgı ya da kiraya veren
tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacagına iliskin olarak kiracıya yazılı bildirimde
bulunulmus olması kosuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldıgı takdirde,
mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin baslangıcından itibaren kiracıyı
baglar.”
Kira sözlesmesinde kira artısına iliskin bir düzenleme yoksa yeni kira döneminin baslangıcından
30 gün önce dava açılmalı ya da kira bedelinde artırım yapılacagı yine 30 gün önce kiracıya
yazılı olarak bildirilmelidir. Bu sürelere riayet edilirse mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu
yeni kira döneminin baslangıcından itibaren kiracıyı baglar.
”Sözlesmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacagına iliskin bir hüküm varsa, yeni kira
döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni
dönemin baslangıcından itibaren geçerli olur.”
Düzenlemeye göre kira sözlesmesinde kira bedelinin artısına iliskin bir karar alınmıs ise artıs
kosulunun uygulanabilmesi için yazılı bildirime gerek yoktur. Kira bedelinin belirlenmesi
davasının kira döneminin sonuna kadar açılmıs olması halinde, mahkemece belirlenecek kira
bedeli geriye etkili olarak yeni kira döneminin baslangıcından itibaren uygulanır.
Kiracı, kiralayan, veya tasınmazın maliki hukuki yararı olmak kosuluyla kira tespiti davasını
açabilirler. Kiralayanın birden fazla olması durumunda zorunlu dava arkadaslıgı söz konusudur
ve tüm kiralayanların davaya dahil edilmesi gereklidir. Aksi takdirde dava usulen reddedilir.
Harçlar kanunu geregi tespit istenen bedel ile ödenen kira bedeli arasındaki kira farkının yıllık
toplamı üzerinden nisbi karar ve ilam harcı alınır.
Her ne kadar asagıda kira tespiti davası dilekçe örnegini sunmus olsak da her somut olaya
göre dilekçe içerigi, sunulacak deliller, mahkemenin talepleri vb. degiseceginden mutlaka
profesyonel destek almanızı ve davanızı alanında uzman bir avukatla takip etmenizi
tavsiye ederiz.

Kira Tespit Davası İhtarname Örneği için ilgili yazımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz.


KIRA TESPITI DAVASI DILEKÇE ÖRNEGI
(Tasınmazın Bulundugu Yer) NÖBETÇI SULH HUKUK MAHKEMESINE
DAVACI : Ad-Soyad (T.C. …….)
Adres.
VEKILI : Av. Atiye SÜRÜCÜ
Akabe Mah. Sehit Furkan Dogan Cad. Adalet Plaza Karatay/Konya
DAVALI : Ad-Soyad (T.C. …….)
Adres.
KONU : Kira bedelinin artırılması talebi.
DAVA DEGERI : …….. TL
AÇIKLAMALAR
Müvekkilimiz davacı ile davalı arasında ……… Tarihli kira sözlesmesi düzenlenmistir. Davalı
isbu kira sözlesmesi geregi ….. TL kira ödemektedir. Ancak davalının ödedigi kira bedeli emsal
kiralara göre oldukça düsük olup artırılması gerekmektedir. kalmıstır. Tarafımızca zorunlu
arabuluculuk dava sartı yerine getirilmis ancak davalı ile anlasma saglanamamıstır.
(Bu kısım somut olaya göre doldurulabilir. Emsal Kira bedellerine ve yargıtay kararlarına yer
verilebilir)
Yukarıda açıkladıgımız nedenler ve sayın mahkemenizce resen gözetilecek sebeplerle davamızın
kabulü ile kira bedelinin rayiç bedellere uygun olarak yeniden tespit edilmesi ve …………..
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net ……….. TL ye arttırılması için bu kira tespit
davasının açılması zorunlulugu dogmustur.
HUKUKI NEDENLER: TBK. M. 344,345, HMK ve sair ilgili mevzuat.
HUKUKI SEBEPLER : Kira Sözlesmesi, Arabuluculuk Tutanakları, Emsal Kira Bedelleri,
banka kayıtları,ihtarname, Bilirkisi, Kesif, Tanık Beyanları (Tanıklarımızı bilahare bildirecegiz),
Yemin ve sair yasal deliller.
SONUÇ VE ISTEM : Yukarıda açıkladıgımız nedenler ve sayın mahkemenizce resen
gözetilecek sebeplerle davamızın kabulü ile,yeni kira döneminin baslangıcından geçerli olmak
üzere kira bedelinin tespitine,
Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin karsı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.
DAVACI VEKILI
AV. ATIYE SÜRÜCÜ

Her ne kadar asagıda kira tespiti davası dilekçe örnegini sunmus olsak da her somut olaya
göre dilekçe içerigi, sunulacak deliller, mahkemenin talepleri vb. degiseceginden mutlaka
profesyonel destek almanızı ve davanızı alanında uzman bir avukatla takip etmenizi
tavsiye ederiz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir