kira-tespiti-ihtarname-ornegi

KİRA TESPİT DAVASI İHTARNAME ÖRNEĞİ

KİRA TESPİT DAVASI İHTARNAME ÖRNEĞİ

Öncelikle belirtmek gerekir ki kira tespit davası açılabilmesi için kiracıya ihtarname gönderilmesi dava şartı değildir. Kira tespit davası ihtarname gönderilmeden de açılabilir. Ancak ihtarname de gönderilerek açılabilir. Bu nedenle Kira Tespit Davası İhtarname Örneği’ni sizlerle paylaşıyoruz.

Kira tespit davası için ihtarname noter kanalıyla gönderilmelidir. Kira tespiti davası TBK m. 345/1 hükmüne göre her zaman açılabildiği gibi kira tespiti için ihtarname de her zaman gönderilebilir. Ancak yeni kira döneminde kira güncellenmek isteniyorsa, yeni kira döneminden 30 gün öncesinde ihtarname gönderilmelidir.

Kira tespit davaları mutlaka bir avukat ile takip edilmesini tavsiye ettiğimiz davalardandır. Sizlerin de kira tespit davası ile ilgili bir avukata ihtiyacınız var ise bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kira tespit davası ile ilgili yazımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İHTARNAME

İHTAR EDEN: Ad- Soyad (T.C………)
Adres.

VEKİLİ : Av. Atiye SÜRÜCÜ
Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. Adalet Plaza C Blok No:303 Karatay/Konya

MUHATAP : Ad- Soyad (T.C. ……….)
Adres.

KONU : …….. Tarihli tarafı bulunduğunuz kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin yeni kira döneminde ………. TL olarak belirleneceği aksi taktirde aleyhinize kira tespit davası açılacağı ihtar ve ihbar olunur.

AÇIKLAMALAR

Sayın muhatap,
Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. adresinde bulunan taşınmaz için yapmış olduğunuz ……… Tarihli kira sözleşmesi gereğince kiralananda aylık …… TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

Kira bedeli emsal taşınmazlara göre çok düşük kalmaktadır. Ülkemizde yaşanan devalüasyon ve artan enflasyon düşünüldüğünde kira bedelinin arttırılması zorunluluğu doğmuştur.

**KİRA TESPİT DAVASI İHTARNAME ÖRNEĞİ**

Yukarıda açıklanan ve izah edilen sebeplerle yeni kira yılı başlangıcı olan …….. Tarihinden itibaren kira bedelinin artırılarak …….. TL olarak belirlenmesini, bu bedel üzerinden ödeme yapmamanız halinde, aleyhinize kira tespit davası açılacağı dava sonucunda yargılama giderleri ve vekalet ücretini de ödemek durumunda kalacağınız tarafınıza ihtar olunur.

İHTARDA BULUNAN VEKİLİ
AV. ATİYE SÜRÜCÜ

Sayın Noter;
Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhi verilecek bir nüshasınında tarafıma iade edilmesini talep ederim.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir