cekismeli-bosanma-davasi-dilekce-ornegi

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli boşanma davası aşağıda örnek dilekçede görüleceği üzere; tarafların Ad-Soyad, T.C. Kimlik bilgileri ve taleplerinizi belirtir bir dilekçe ile eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer nöbetçi aile mahkemesine başvuru ile açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Masrafı Ne Kadar

Çekişmeli boşanma davası, harç ve gider avansı 2024 yılı itibariyle 2.462,00 TL’dir. Dava açılış masrafına ek olarak dava sırasında mahkemece tebligat, bilirkişi, tanıklık ücreti vs. talep edilebilir. Çekişmeli boşanma davasında ödenen harç ve masraflar davayı kazanmanız durumunda davalıya yükletilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadar

Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesine göre çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 2024 yılı Ocak ayı itibariyle en az 17.900,00 TL’dir.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Aşağıda çekişmeli boşanma davası dilekçe örneği verilmiş olsa da her somut olaya göre talepleriniz, delilleriniz ve haklarınız değişeceğinden Aie Hukuku alanından uzman bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

”İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.”

DAVACI                : Ad- Soyad (T.C. )

                          Adres.

VEKİLİ                  : Av.ATİYE SÜRÜCÜ

                         Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. Adalet Plaza C Blok No:303

                         Karatay/Konya

DAVALI                : Ad- Soyad (T.C. )

                                  Adres.

KONU                    : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, velayet, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

                Müvekkilimiz, davalı eşiyle …….. tarihinde görücü usulü evlenmiştir. Tarafların bu evliliklerinden ………… doğum tarihli ………… (T.C…..),  isimli müşterek çocukları vardır.

(Bu kısmı evliliğinizin ilk gününden itibaren sizi boşanmaya iten sebepleri ve eşinizin kusurlu davranışlarını yazarak doldurabilirsiniz. )

                Müvekkilimiz bütün iyi niyetiyle evliliğini kurtarmaya sorunlarını çözmeye çalışmıştır. Müvekkil, müşterek çocukları için yuvam yıkılmasın düşüncesiyle hareket etse de hiç bir çabası sonuç vermemiştir.

  Fakat davalı koca müvekkilimize fiziksel, psikolojik şiddet uygulamaya, evlilik hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmemeye devam etmiştir. Bir gün düzelir ümidiyle davalı kocanın kusurlu davranışlarını sineye çeken müvekkilimiz, evliliği kurtarma hususundaki uzun çabalarına rağmen bunun artık mümkün olmadığını anlamıştır.

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİR TALEPLERİMİZ

Müvekkilin yukarıda izah bulan tüm bu eziyet silsileleriyle dolu evlilik yaşamı ve son ayrılık olayında silahla tehdit edilmiş olması, evlilik süresince şiddete maruz kalması ciddi endişeler yaratmakta ve müvekkil lehine 6284 sayılı yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir talep etme zarureti hasıl olmuştur.

6284 sayılı yasa MADDE 5 kapsamında müvekkil ve yakınlarına yönelik uygulanmasını istediğimiz tedbirler;

(1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

 f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

Müvekkil mağduriyetinin giderek artmaması adına ara karar ile koruyucu ve önleyici tedbir kararı tesisini saygıyla talep ederiz.

**Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği**

VELAYETE DAİR TALEPLERİMİZ

  Müşterek çocukların yüksek yararı gözetilerek geçici velayetinin ve dava sonunda VELAYETİN davacı anneye verilmesini talep ediyoruz.  Müşterek çocuk …….. ve ……………   için ayrı ayrı 3000,00 TL tedbir nafakası hükmedilmesini, dava sonunda nafakanın iştirak nafakası olarak devamını talep ediyoruz.

Müvekkilimiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, 3 çocuğuyla birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Müvekkilim için 3000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, tedbir nafakasının dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devamını talep ediyoruz.

İHTİYATİ TEDBİRE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

     Müvekkil  davalıya karşı mal rejimi davası açacaktır. Fakat dava için delilleri toplama vb. dilekçenin hazırlanması  uzun sürecektir. Davalının bu aşamada müvekkilimle ortaklaşa olarak , evlilik birliği içinde almış olduğu taşınır ve taşınmaz malları ivedilikle satma ve mal kaçırma ihtimali bulunmaktadır. Olası bir mal kaçırmanın engellenmesi için  davalının adına kayıtlı olan taşınır ve taşınmaz tüm mallara ivedilikle tedbir koyulmalıdır.

MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİMİZ

Müvekkilimin yaşadığı evlilik travmaları hayatı boyunca büyük bir psikolojik yıkım yaratacaktır. Ayrıca, olayların anlatılan şekilde gelişmesinde herhangi bir kusuru bulunmayan ve evliliğini kurtarmak için şimdiye kadar elinden geleni yapmış olan müvekkilimiz lehine 300.000,00 TL maddi tazminat, 300.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

Yukarıda açıkladığımız tüm bu nedenlerle evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden   davalı kocanın davasının reddine ile iş bu karşı davamızın taleplerimiz doğrultusunda kabulüne karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER   : 4721 sayılı TMK, 6100 sayılı HMK ve tüm sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    :

 Aile nüfus kaydı örneği, Tarafların sosyal ekonomik durum araştırma raporu,  Tanık beyanları (Tanıklarımızı bilahare bildireceğiz), Hastane kayıtları, Davalının CBS Soruşturma dosyaları, Davalının Ceza Dava dosyaları,  Whatsapp mesaj kayıtları, Bilirkişi incelemesi, Yemin, Emsal Mahiyette Yargıtay Kararları, Karşı tarafça ikame olunacak delillere karşı mukabil delillerimiz ile ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda izah edilen nedenlerle; haklı davamızın kabulüne,

1-Davalı kocanın ağır kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsıldığından davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına,

2-Müşterek çocukların dava süresince müvekkilimizin yanında kalmasına ve çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde velayetinin müvekkilime verilmesine,

3-Sayın Mahkemeniz ……… ve ………. isimli  müşterek çocukların müvekkilimin yanında kalmasını uygun görürse, iş bu dava tarihinden itibaren  itibaren ……… ve ………. lehine ayrı ayrı ……….. TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, boşanma kesinleştikten sonra ……… TL iştirak nafakası olarak devamına,

4-Davalı tam kusurlu olduğundan müvekkilim lehine dava tarihinden itibaren 3000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, boşanma kesinleştikten sonra 3000,00 TL yoksulluk nafakası olarak devamına,

5-Davalı kocanın haksız fiilleri nedeniyle meydana getirdiği zararlar neticesinde müvekkilim lehine 300.000,00 TL maddi, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,

6- Davalının olası bir mal kaçırmanın engellenmesi için  davalının adına kayıtlı olan taşınır ve taşınmaz tüm mallara ivedilikle tedbir koyulmasına karar verilmesine,

7-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz.

 DAVACI VEKİLİ

                                                                              Av. ATİYE SÜRÜCÜ

Sizlerin de çekişmeli boşanma davalarıyla ilgilenen bir avukata ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir